top of page

КЪЩА НА ДЕЦАТА

Двуезикова школа Къща на децата "Мила Монтесори" се намира в гр. Плевен, ул. "Трифон Кунев" 23. Разполага с 2 (две) зали (за 15 и 8 деца) и вътрешен двор. Максималният капацитет е 23 деца. И двете зали са изцяло оборудвани съобразно Монтесори обучението и са разделени на 6 тематични кътове (области на познанието):

  • Eжедневен живот (практически упражнения от ежедневието)

  • Сензорика (усъвършенстване на сетивата)

  • Математика

  • Език и грамотност (български и английски език)

  • Опознаване на света 

  • Творчество и ролеви игри

Дворът разполага с разнообразни съоръжения, които подкрепят развитието на общата моторика. Имаме малка био градинка, в която децата се грижат за растенията и наблюдават тяхното развитие. 

bottom of page