top of page
з5.jpg

Мисия и цели

Стремежът ни е да се създадем условия и предпоставки за прилагане на различни стратегии, които да стимулират личните и социалните компетентности на децата Ви. Използваме утвърдени иновативни и класически методи, които предизвикват любопитството на детето, провокират, ангажират.

Нашите цели са:

  • Развитие на интересите, способностите и талантите на детето, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие

  • Развитие на способност за дълбока концентрация, устойчивост на вниманието, памет и чувство за ред

  • Изграждане на комплекс от дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за ранна социализация на децата, за тяхното здравословно, интелектуално и личностно развитие

  • Създаване на комфортна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности.

bottom of page