top of page

Обучение

Montessori education

  В "Къща на децата" обучението се базира изцяло върху Монтесори педагогиката, като върви ръка за ръка с иновативните и класически педагогически методи, следвайки (по-често надхвърляйки) държавните образователни стандарти. 

  Какво включва Монтесори обучението в Къща на децата: 

 • Обучение в смесени възрастови групи (3-6 г.)

 • Индивидуален подход към всяко дете

 • Социализация и работа в екип 

 • Изучаване на английски език чрез преплитането му в ежедневието на децата и специално подготвени занятия

 • Работа с класически Монтесори материали

 • Свобода на избор при работа с внимателно подготвени образователни и творчески материали

 • Плавна адаптация за новопостъпилите деца

Допълнителни дейности

Освен ежедневните ни творчески, образователни дейности и игри навън, децата имат възможността да участват в следните допълнителни дейности с нашите гостуващи учители:

 • народни песни

 • народни танци

 • музикални работилнички

 • куклен театър 

Редовно подготвяме и тематични работилнички с професионалисти в своята област, които разширяват кръгозора на децата.

л2.jpg
bottom of page